start
Vi är personer som upplevt (egen eller anhörigs) depression eller omväxlande deprimerande och maniska perioder (bipolaritet) eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).
Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi vill

 • Nå personer med depression, dystymi, utmattningssyndrom och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd och samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
 • Informera anhöriga om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
 • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Vi träffas

 • MISSA INTE !!  – FREDAGAR & MÅNDAGAR
  11.00 Motionsaktivitet
  Sista motionen var idag måndag 20 juni, vi hoppas att vi ses efter sommaruppehållet !
  Se vår FB eller hemsida för information.
   ________________________________________________________________________________
 • Cafékvällar – socialt umgänge utan krav, prata, lyssna eller bara vara….
  Nästa kväll: Startar på nytt efter sommaren, datum senare

  ________________________________________________________________________________

 • Samtalsgrupp Tisdagar kl 17.45 i Föreningarnas hus Slottsgatan 13A Vuxenskolans lokal, för både drabbade och anhöriga. Sommarlov tills vidare!
 • Styrelsemöten Nästa:  datum senare, kl 18.30 2016 Plats: Föreningrnas Hus
 • Balans Örebro –  en enkel presentation om vår verksamhet här >>>
 • Läs senaste BalansNytt här >>>
 • Alla tycker inte lika om Mina två liv >>>
 • Fysisk ohälsa vanligare hos bipolära…..>>>>
 • FLER KAN GÖRA MER !! Medlemsavgifter, viktigt att vara medlem
  missa inte att betala din avgift >>>

 

Vi finns på Facebook>>> fb

 

Vi samarbetar med: Studieförbundet Vuxenskolan liggande_svart