banner

 
Vi är personer som upplevt (egen eller anhörigs) depression eller omväxlande deprimerande och maniska perioder (bipolaritet) eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).
Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi vill

 • Nå personer med depression, dystymi, utmattningssyndrom och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd och samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
 • Informera anhöriga om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
 • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Vi träffas

 • MISSA INTE !!  – FREDAGAR & MÅNDAGAR
  11.00 Motionsaktivitet
  Nu är vi i gång efter sommaruppehållet !

  Samling som vanligt vid entré P på UsÖ.
  Se vår FB för mer info.
   ________________________________________________________________________________
 • Nu är det dags att anmäla sig till höstens självhjälpsgrupp enligt Balansmodellen!


  balansmodellen

  Anmälan: Balans Örebro  Epost: balansorebro@gmail.com, Telefon: 073-899 67 99

  Kostnad: Medlem – 50:-  Icke medlem – 250:- (medlemsskap ingår)
  ________________________________________________________________________________

  kaffekopp

 • Cafékvällar – socialt umgänge utan krav, prata, lyssna eller bara vara….
  Onsdag den 31 augusti, kl. 18.00 Föreningarnas Hus, Fontänhuset besöker oss och informerar om sin verksamhet.
  Onsdag den 14 september kl. 18.00 Anders Nilsson, KIF Örebros klubbdirektör pratar om prestationsångest och krav
  Kommande kvällar:
  28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 & 7/12.

  ___________________________________________________________________________________

 • Samtalsgrupp Höststart Tis 6 september kl 17.45 i Föreningarnas hus Slottsgatan 13A Vuxenskolans lokal, för både drabbade och anhöriga.
 • Styrelsemöten Nästa:  datum senare, kl 18.30 2016 Plats: Föreningrnas Hus
 • Balans Örebro –  NY enkel presentation om vår verksamhet här >>>
 • Läs senaste BalansNytt här >>>
 • Alla tycker inte lika om Mina två liv >>>
 • Fysisk ohälsa vanligare hos bipolära…..>>>>
 • FLER KAN GÖRA MER !! Medlemsavgifter, viktigt att vara medlem
  missa inte att betala din avgift >>>

 

Vi finns på Facebook>>> fb

 

Vi samarbetar med: Studieförbundet Vuxenskolan liggande_svart