» » Gå studiecirkel i MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa.

Gå studiecirkel i MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa.

Nu är det äntligen dags !

Då jul- och nyårshelgerna kommit lite emellan skjuter vi utbildningen i två veckor !
Nya datum är: 22/1, 25/1, 29/1 och 1/2
Ta chansen och anmäl er!!

 

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa
Precis som vi tidigt i livet lär oss första hjälpen L-ABC och vet att kunskap kan rädda
liv, lika självklart borde det vara att veta hur vi hjälper personer vid olika psykiska
kristillstånd.
Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxen är en 12-timmars kurs. Den ges i fyra
tretimmarspass. Vi träffas vid fyra tillfällen 22, 25, 29 januari och 1 februari.

Som Första hjälpare får du kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna.
Du får lära dig tyda tecken vid psykiskt lidande samt lära dig att stödja och
uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen
fått lämplig professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och
åskådliggörande filmer.

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa
Mental Health First Aid, utvecklades i Australien, och benämns på svenska Första
hjälpen till psykisk hälsa. MHFA är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. I
Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt
testats i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.

Kursstart: 22 januari, kl 17.30-21.00
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A
Kursupplägg: Gruppen ses vid 4 tillfällen, Max 20 platser
Kurslitteratur: Första hjälpen till psykisk hälsa -vuxen
Kursledare: Zandra Edwardsson och Pär Eidsäter
Pris: Gratis för medlemmar i Föreningen Balans, (Normalpris 1820:-) Bli medlem!
Anmälan: balansorebro@gmail.com eller 073-899 67 99
Sista anmälningsdag: 19:e januari 2018

OBS! Anmälan är bindande !