» » FÖRELÄSNINGSKVÄLL 24 januari!

FÖRELÄSNINGSKVÄLL 24 januari!

Föreläsningskväll onsdag 24 januari kl. 18.00 – 20.00

Föreläsningskväll onsdag 24 januari kl. 18.00 – 20.00
Vi gästas av fokusgruppen för närsjukvård, Region Örebro Län.
som utför en medborgardialog om tillgänglighet genom dialogsamtal
Vi gästas av tre politiker och en tjänsteman som vill träffa alla som vill
tycka till om vårdcentralernas (närsjukvården/första linjens) psykiatri.

Kom och framför dina synpunkter eller ställ dina frågor till fokusgruppen

 
När: onsdag 24:e januari
Var: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 Örebro
Tid: kl 18- 20
 
Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för ALLA!
Vi bjuder på fika för den som vill.
 

Vi samarbetar med studieförbundet vuxenskolan.