» » Öppna föreläsningar i Wilandersalen.

Öppna föreläsningar i Wilandersalen.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR Region Örebro Län

Torsdag, 17 maj – extrainsatt

Psykiatrins utvecklingsarbete
Föreläsare: psykiatrins områdeschef, verksamhetschefer och medarbetare.

Välkommen till en föreläsning där vi berättar om psykiatrins pågående utvecklingsarbete. Vi har många spännande aktiviteter på gång. Hälsofrämjande aktiviteter, effektivare arbetssätt, digitala läkarbesök och vårdinnehåll i slutenvården är några pågående arbeten som vi berättar mer om under föreläsningen.

OBS avvikande tid och plats för föreläsningen:
Välkommen till Wilandersalen, entré M, USÖ, Örebro klockan 17.30-18.45

Torsdag, 31 maj

Ätstörningar
Föreläsare: Sanna Aila Gustafsson, forskare samt enhetschef och kurator på psykiatrins ätstörningsenhet

Ätstörningar drabbar människor oberoende av kön, ålder, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Många söker aldrig vård eller väntar länge innan de söker vård. Ätstörningar innebär ett stort lidande både för den drabbade och för närstående.

Under föreläsningen berättar Sanna om olika typer av ätstörningsdiagnoser, vad som förenar eller skiljer dem åt. Hon berättar även om behandling samt hur man som närstående kan hjälpa och stötta den som är drabbad.

Föreläsningen hålls i samband med World Eating Disorder Action Day som inträffar den 2 juni.

Tid:
15.00-16.30 i första hand för våra samverkanspartners och medarbetare.
Möjlighet finns att ta del av föreläsningen via länk i Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.

18.00-19.30 i första hand för allmänheten (i Wilandersalen).

Fri entré – ingen föranmälan krävs