» » PEER Supportutbildning i Örebro

PEER Supportutbildning i Örebro

Nu startar utbildningen av Peer Supporters i Örebro. Måndag den 1:a oktober börjar utbildningen för sju
framtida Peer Supporters på Föreningarnas Hus.

Efter ansökningar, intervjuer och antagningsprocess sker nu utbildningen under 5 veckor med instruktörer
från Balans Örebro, NSPHiG och föreläsare från bl.a. Region Örebro Län.

Psykiatrin i Region Örebro Län kommer att anställa två Peer Supporters på vårdavdelning 2, och
Balans Örebro Län fortsätter arbetet med försöka implementera PS i fler verksamheter,
som Socialpsykiatri och dagliga verksamheter.