» » Medicineringen till barn ökar

Medicineringen till barn ökar

Vårt projekt att utbilda ungdomsledare blir aktuellare för varje dag…. inslag i

114 SVT Text Tisdag 16 okt 2018
INRIKES PUBLICERAD 16 OKTOBER

Allt fler barn får antidepressiva

Allt fler får antidepressiva läkemedel
utskrivna. Förskrivningen har ökat
i hela befolkningen, men störst är
ökningen bland barn.

I gruppen barn upp till 14 år har
medicinering trefaldigats de senaste
tio åren, skriver nyhetsbyrån Siren,
som hänvisar till nya siffror från
Socialstyrelsen.

Det är främst bland barn i åldrarna
10-14 år som förskrivningen ökar. Barn
under 10 år får sällan antidepressiva
läkemedel. Peter Salmi, på Socialstyr-
elsen, säger till Siren att allt fler
unga upplever psykisk ohälsa.

https://www.svt.se/…/snabbkollen/fler-barn-far-antidepressi…