» » “Att balansera livet som högsensitiv”

“Att balansera livet som högsensitiv”

“Att balansera livet som högsensitiv”

HSP = Highly Sensitive Person = Högkänslig/Högsensitiv person. Högsensitivitet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man har ett sensitivare/receptivare nervsystem än andra. Som högsensitiv tar man in mer intryck från sin fysiska, psykiska och emotionella miljö. Ungefär var femte person av världens befolkning har detta personlighetsdrag (som inte är en diagnos)

Merja Jäderholm kommer berätta om vad HSP är och ge lite tips som hjälpt henne.

Välkomna till Balans Örebro, sista föreläsnings kväll för detta året!

När: 5 december

Tid: kl 18-20

Var: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, 703 61 Örebro

Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.