» » Hoppas att Örebro landsting söker detta statsbidrag

Hoppas att Örebro landsting söker detta statsbidrag

Vad är syfte med bidraget?

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka kan söka?

Statsbidraget kan sökas av landsting för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/landsting/forebygga-och-behandla-ohalsosamma-levnadsvanor-vid-psykisk-ohalsa-inom-primarvarden?fbclid=IwAR2dW8yWCtLp-4QFK5t-_U7vS9dC_OdfsMiy18YXoOKstlGtn94Xiu1-sW0