» » Vad är internet baserad KBT?

Vad är internet baserad KBT?

  

 

KBT kan ge dig de verktyg du behöver om du har något eller flera av följande bekymmer:

Depression, nedstämdhet, brist på energi.
Upplevelse av meningslöshet, håglöshet.
Ångesttillstånd som social fobi, specifik fobi, tvångssyndrom, generaliserad ångest/oro, paniksyndrom.
Stressrelaterade problem som utmattning, trötthet.
Sömnproblem (svårt somna / somna om, trött trots obruten sömn).
Relationsproblem.
Att hantera kroniska tillstånd som smärta, ledbekymmer mm.

 

Ta chansen att besök vår föreläsningskväll Onsdag 6 februari, och lär dig mer om internetbaserad kognitiv beteendeterapi.

Var: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro

När : Onsdag 6 februari

Klockan : 18-20

arrangemanget är kostnadsfritt, och vi bjuder på fika.