Få hjälp och stöd från samhället

Som anhörig är man ofta utelämnad. Mottagningar hänvisar till sekretess och saknar kunskap om var annanstans man får hjälp som anhörig. Du behöver inte vara ensam i din situation.

Du bör framförallt söka hjälp på en vårdcentralen om man själv börjar må dåligt. Sedan kan man prova träffa andra i liknande situation. Du är välkommen på Balanskaféer och temakvällar och annan verksamhet som vi erbjuder. Gå till händer nu och se vag som är på gång >>

Socialtjänsten i din kommun Collage aus vielen verschiedenen Menschen

Undersök vad kommunen erbjuder. Se till att du pratar om ditt mående och bekymmer med någon.

Idag är det kommunens ansvar och skyldighet att erbjuda anhörigstöd till sina invånare. Det regleras i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de
anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning av kommunen. Ring till din stadsdelsnämnd och be om hjälp.

– Vem berörs av lagen om anhörigstöd ?

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer en närstående. Alla har möjlighet att få stöd från kommunen, du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation. Stödet är inte kopplat till vissa sjukdomar, diagnoser, typ av funktionsnedsättning eller ålder, utan gäller alla målgrupper. Du kan söka stöd även om din närstående redan har hjälp från kommunen, landstinget, skolan eller Försäkringskassan.

– Vad för slags stöd kan jag få inom ramen för Socialtjänstlagen?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation som du befinner dig i. Syftet är att underlätta och förebygga ohälsa, stödet ska utformas individuellt, flexibelt och finnas att tillgå över tid. Några exempel på anhörigstöd är enskilda samtal eller deltagande i anhöriggrupp, båda med fokus på hur du som anhörig mår. Både du som anhörig och din närstående kan ansöka om bistånd för insatser som skulle underlätta er situation, kontakta då en biståndsbedömare.

– Hur mycket kostar det?

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. Det finns även kostnadsfri avlösning upp till 15 timmar per månad om din närstående inte kan lämnas ensam utan tillsyn, kontakta då en biståndsbedömare. För mer information om avlösning kan du ladda ner broschyr här.

– Vart vänder jag mig?

Kontakta kommunens anhörigkonsulent gällande stöd för din egen del. Om ni vill ansöka om biståndsbedömda insatser eller avlösning så kontaktar ni en biståndsbedömare.

Försäkringskassan

Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Du kan få närståendepenning även när du vårdar den sjuke på sjukhus.
Läs mer om den s.k. Närståendepenningen

Vården

Patient- och anhörigutbildning

Det vården erbjuder till anhöriga är möjlighet att delta i en patient och anhörig utbildning som ibland kallas för PPI (Psyko- Pedagogisk Intervention).

Det är viktigt att anhöriga deltar och lär sig om sjukdomens naturliga förlopp och vad man kan göra för att förhindra skov. Det ger också möjlighet för patienten att under friska perioder diskutera med anhöriga hur man vill bli bemött, och vilka insatser man önskar, när man blir sjuk nästa gång. Exempelvis ”jag vill att du ringer min läkare och bokar en tid till mig om jag blir nedstämd och inte klarar att ta mig för detta”.

Patient- och anhörigutbildningar  anordnas i regel av specialistvården men det håller på att förändras och man bör alltid fråga vårdgivaren en en sådan erbjuds på mottagningen eller om man kan bli remitterad till en annan mottagning.

Som anhörig har man dessvärre ingen möjlighet att själv anmäla sig och delta i en sådan utbildning. Det måste ske genom den diagnostiserade patienten.
Passa på och prata med din käraste när han/hon mår bra, dvs symptomfri annars är risken stor att han/hon inte är mottagliga.
Säg att du vill gärna gå en sådan utbildning och be om att få följa med på nästa mottagningstid. Det är oftast kuratorer/sjuksköterskor som kan besvara de flesta frågor om utbildningen, du kan börja med att ringa mottagningen själv och fråga.

 

Hur hanterar man någon som mår dåligt?

nationellajhalplinjenMan behöver inte vara ensam i sin eller sin närståendes sjukdom. Man bör framförallt söka hjälp på en vårdcentralen om man själv börjat må dåligt. Sedan kan man prova träffa andra i liknande situation. Du är välkommen på Balans-caféer, tema-kvällar. Eller så kan du titta förbi kansliet och bara ta fika. Ta med den sjuke eller kom ensam.

 

Undersök vad kommunen erbjuder. Se till att du pratar om ditt mående och bekymmer med någon.

 

1177Vidare ska du vara vaken på tecken som den sjuke uppvisar. Prata med sjukvårdsrådgivningen 1177. Tror du att han/hon kan utgöra en fara för sig själv eller sin omgivning, särskilt när minderåriga barn finns med i bilden, kan du ringa till sk. Mobila teamet. Det är ungefär som en akutmottagning på hjul. De ger rådgivning på telefon och kan komma hem till den sjuke. Är läget akut, tveka inte en sekund. RING 112

När det värsta är över, prata med din närstående om en “Krisplan”.

Är din närstående barn eller ungdom?

Hit kan man vända sig om du eller dit barn mår dåligtBRIS

BRIS: Hit kan du ringa och prata med en kurator på 116 111. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Vill du inte ringa kan du mejla och chatta på www.bris.se.
BUP:  Här arbetar ­psykologer, ­socionomer, läkare och sjuksköterskor som är specialister inom barn- och ungdoms­psykiatrin. Här finns det alltid någon som kan hjälpa dig med dina problem. Tycker du att det är jobbigt att ringa, kan du ta en första kontakt via bup.se.

112-app

Glöm inte!

Börjar du må dåligt själv

ska du genast söka hjälp för din egen räkning.
Boka en tid på din vårdcentral. Kom ihåg att det bästa du kan göra är att ta hand om dig själv för att sedan kunna hinnas för din närstående. Överlåt vården av din närstående till Vården.
Ta hand om dig!