Handlingar för årsmöte 2018

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisorers berättelse

Verksamhetsplan 2018

Budget

Budgetkommentarer

Stadgar Balans Örebro Län

Välkommen på årsmöte i Föreningen Balans Örebro Län.
Tid: Söndag 25 mars kl.15.00
Var: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro

Notera att för att vara röstberättigad medlem måste du har betalat medlemsavgift för 2018 senast 2 veckor innan årsmöte.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen på Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 i Örebro, under kontorstid.
Handlingar kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet den 25/3

Tider
14.30-15.00 Registrering av röstberättigade medlemmar
15.00-15.30 Årsmötesförhandlingar

Ungefärliga tider efter Årsmötesförhandlingar
15.30 Underhållning Fredrik Bernhardtz
Kaffe/the och Smörgåstårta

Anmälan av deltagande senast den 18 mars !
E-post: balansorebro@gmail.com
Telefon: 073-899 67 99

Välkomna!