Ungefär en procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom. WHO (World Health Organisation) har rankat Bipolär sjukdom som en av tio mest handikappande sjukdomar idag.

cropped-Berg-och-dalbana.jpgBipolär sjukdom (förr manodepressivitet) innebär att man svänger i stämningsläge, mer än normala ner- och uppgångar. Man är ibland deprimerad, ibland hypomanisk eller manisk och har ibland neutral sinnesstämning, det vill säga helt utan symtom.

Det finns flera olika typer av Bipolär sjukdom. De vanligaste är dock Bipolär typ 1 och typ 2.

Bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 innebär att man omväxlande får svåra manier och depressioner. Båda tillstånden är allvarliga och innebär ofta att man får svårt att klara sig själv. Särskilt vid mani brukar det vara nödvändigt att man får vård på sjukhus. Debuterar ofta i tonåren. Börjar nästan alltid med manisk period. Den föregås ibland av flera depressionsperioder. Personen kan då ha blivit feldiagnostiserad för depression.

Bipolär sjukdom typ 2

Bipolär sjukdom typ 2 får återkommande, långa och svåra depressioner med kortare och lindrigare uppåt perioder, så kallade hypomanier.

Antalet episoder varierar mycket från en sjuk person till en annan, från någon enstaka episod under livet till många, ibland väldigt många. Mellan manierna och depressionerna fungerar man helt normalt. De drabbade söker ofta hjälp för sina depressioner, eftersom några manier nästan aldrig förekommer.

Cyklotymi är en lättare form av bipolär sjukdom typ II. Den består i återkommande störningar i stämningsläget omväxlande i form av lätt hypomani och lätt dystymi(melankoli) och med längre mellanrum för att man ska kunna diagnostisera en Bipolär sjukdom.

Bipolär typ 2 ½

Växlar mellan svåra depressioner och hypomanier under en period kortare än 4 dagar. Debuterar ofta i tonåren.

Bipolär typ 3

Personen blir manisk vid medicinering under ett depressionsskov.

Bipolär typ 4

Hypertymt temperament med djupa depressionsinsjuknanden.

 • Hypertymt temperament: Knappast personlighetsstörning utan mer personlighetsdrag präglat av ett ganska stabilt och kontinuerligt höjt stämningsläge. Personen är glad, översvallande, överoptimistisk. Varm, utåtriktad, pratsam, skämtsam, självsäker och ibland skrytsam, har litet sömnbehov, är energisk, engagerad och stimulisökande och är fylld av planer. Kan ha en bipolär sjukdom i botten.

Bipolär typ 5

Inga klassiska hypomana faser men korta återkommande depressioner. Debuterar oftast efter 60 års ålder.

Mixed state, dysforisk mani och rapid cycling är ytterligare diagnos-kriterier inom bipolär sjukdom.

Socialstyrelsens rekommendationer vid sjukskrivning vid Bipolär sjukdom >>

Det är viktigt att se skillnad på bipolär depression och vanlig depression då behandlingen är annorlunda.

Bipolär depression

En bipolär depression skiljer sig från vanliga depressioner på flera sätt. Insjuknandet sker snabbare, från några timmar till ett par veckor istället för 1-2 månader.
Debuten sker ofta före 20-årsåldern, men vanliga depressioner har ofta debut efter 20-årsåldern. Det brukar också vara många episoder vid bipolär depression.

Symptom vid bipolär depression:

 • Dålig koncentration
 • Initiativlöshet
 • Dålig/ ingen energi
 • Ångest (ofta värre än själva nedstämdheten)
 • Sömn rubbningar
 • Man är hämmad i mimik och tal
 • Man förringar betydelsen av sig själv
 • Tankarna kretsar ofta kring döden
 • Ibland kan man bli mer aggressiv/ ha kort stubbin

Varför drabbas man av bipolär sjukdom?

Familje- och tvillingstudier har visat att ärftliga faktorer spelar roll för utveckling av bipolär sjukdom. Det forskas intensivt på att kartlägga vilka gener som bidrar till att vissa får sjukliga stämningssvängningar. Mycket tyder på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan (bland annat serotonin, noradrenalin och dopamin) är förändrad. Den medicinska behandlingen verkar genom att stabilisera dessa signalsubstanser.

> Läs om Bipolär sjukdom på Vårdguiden
> Reportage: Gunnar har bipolär sjukdom  

Hypomani

(Bipolär sjukdom typ 2) Är en lindrig form av mani. När man är hypoman brukar man prata mer än vanligt, tankarna går snabbare, man klarar sig med mindre sömn , är mer energisk och tycker att man mår bättre än vanligt. Man kan oftast sätta upp gränser för vad man gör, men många upplever personen i fråga som för intensiv. Symptom när man är hypoman:

 • Man mår bra
 • Produktiv
 • Lättirriterad
 • Intensiv och speedad
 • Behöver mindre sömn
 • Kreativ

För många är hypomana episoder enbart positiva, till exempel för konstnärer som blir mer kreativa.

Sedan så är det många som mår fruktansvärt dåligt och inte alls upplever hypomaniska faser som positiva.

Mani

(Bipolär sjukdom typ 1) Mani en mycket intensivare forn av hypomani. Kan leda till psykos och kräver vård.

 • Uppstämdhet, aggression eller irritabilitet
 • Tappar verklighetskontakten
 • Får storhetsidéer
 • Sover inte
 • Kan få vanföreställningar
 • Hallucinationer

Om den sjuke är psykotisk kan det uppträda hallucinationer. Det betyder inte att man skulle vara schizofren! Exempelvis kan man höra röster som säger negativa saker. Det kan uppträda vanföreställningar (som att tarmarna har ruttnat eller att man är utvald av Gud) och dessa är som regel färgade av det aktuella stämningsläget. Hallucinationer uppfattas av den som är drabbad som verkliga. Det betyder, att det inte är möjligt för den drabbade att skilja dessa ljud och känslor från det som sker verkligheten.