Depression är en mycket vanlig sjukdom och alla har vi upplevt nedstämdhet någon gång. Man räknar med att så många som upp till var tionde vuxen svensk och nästan lika många ungdomar (och dom ökar tyvärr i antal) lider av depression.

Vincent_Willem_van_GoghFörtvivlan, nedstämdhet, känslor av meningslöshet, hopplöshet, håglöshet, självkritik, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter, ja listan är lång, men även ångest är typiska symtom vid depression, och den som är deprimerad kan även ha många andra symtom som yttrar sig på olika sätt som yrsel, smärtor med flera.

Någon klar gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression finns inte, men vid depression är besvären varaktiga och gör det svårt att fungera på jobbet i samhället och i vardagen. De flesta som har depression vet inte om det själva, utan söker hjälp för annat som t.ex. sömnsvårigheter, ont i magen m.m.

Sjukdomen orsakar givetvis stort lidande för den drabbade men även för anhöriga och vänner. Det finns därför stor anledning att behandla depression så snabbt och genomgripande som möjligt, då minskar nämligen dessutom risken för följdsjukdomar och återfall.

Vi skall inte glömma att liknande symtom kan uppstå som en naturlig reaktion på händelser i livet som sjukdom, dödsfall, separationer eller andra traumatiska händelser ( krig ). Här försöker vi att beskriva om vad depression är, hur sjukdomen yttrar sig och hur den behandlas.

Det finns flera olika depressiva tillstånd förutom en egentlig depression:

> Dystemi (melankoli)
> Utmattningsdepression, läs mer om det nedan…
> Recidivierande depression (återkommande)

Orsaker Lindriga depressioner brukar inte anses ha någon ärftlighet men man kan ärva en sårbarhet för allvarliga depressioner. Ofta finns utlösande faktorer som startar det hela. Balansen av serotonin och noradrenalin brukar vara lägre i synapserna mellan hjärncellerna vid depression.

mayo
Bilder från Mayo-kliniken i USA på hjärnan vid olika tillstånd

Utmattningssyndrom (-depression)

Utmattningssyndrom innebär att man har flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan få efter långvarig stress eller andra påfrestningar.

Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Ett vanligt symtom är att man upplever en stor trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.