Dystymidepressiv neuros eller neurotisk depression är en affektiv störning som kan liknas vid en låggradig och långvarig depression. Dystymi kan sägas vara en mildare form av depression, men är ett mer okänt begrepp.

Dystymi är ett kroniskt tillstånd, det vill säga ett tillstånd som varar i minst två år. Tillståndet kan vara något bättre några dagar, men överlag är personen håglös, sorgsen och trött. Personen ska inte ha känt sig bra under dessa år längre än högst en månad åt gången.

Symtomen är samma som depression, men i lägre styrka. Personen kan ha sömnsvårigheter, känner sig missnöjd, har svårt att uppskatta livet och vardagen, är viljelös, och känner en svag livsleda. Tillståndet kan ha inslag av lättare neuros. Utöver nedstämdheten vi nyss nämnde ska minst två av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Minskad aptit eller ökat födointag
  • Sömnlöshet eller omvänt att man sover mer än normalt
  • Brist på energi eller svaghetskänsla
  • Nedvärderar sig själv
  • Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet
  • Känslor av hopplöshet
  • Mer än en 5% viktnedgång eller viktuppgång
  • Inslag av rastlöshet eller “tröghet”
  • Självmordstankar eller självmordsförsök.

En person som lider av dystymi kan också under kortare perioder gå in i en djupare nedstämdhet och uppfyller då kraven för depression.