Vår organisation

Föreningen Balans Örebro är en lokalförening inom Riksförbundet Balans. Föreningen Balans bildades 1997 av patienter och deras anhöriga i Stockholm. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet bildades, ansvarar vi för verksamheten och intressepolitiskt arbete i Örebro län.

Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för egenerfarna och anhöriga. Föreningen arbetar intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Den hjälp vi erbjuder baserar sig på ett långt arbete med frågor som berör våra diagnoser samt våra egna erfarenheter som patienter och anhöriga.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd. Vi erbjuder en mötesplats för människor som upplevt affektiv sjukdom själva eller som anhöriga. Vi utgår från  att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.

 Våra mål

 • Nå personer med depression, dystymi, utmattningssyndrom och/eller bipolärt sjukdom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar om föreningens verksamhet och möjligheter att samverka.
 • Informera egenerfarna och anhöriga om möjligheten att delta i föreningens arbete och få stöd av föreningens övriga medlemmar.
 • Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
 • Verka för ökad kunskap i samhället om depression, dystymi, utmattningssyndrom och/eller bipolärt sjukdom, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

 

 

Styrelsemedlemmar 2018

 • Pär Ejdsäter                ordförande 
 • Gina Axelsson            sekreterare
 • Emil Westholm            ledamot
 • Beatrice Skoog            ledamot
 • Björn Axelsson             ledamot
 • Lars Hjalmarsson         ledamot
 • Kerstin Fjärrfors           ledamot
 • Magnus Nordqvist        ledamot
 • Niklas Hammarberg     suppleant
 • Jenny Tistell                suppleant
 • Zandra Edwardsson    adjungerad koordinator

För kontakt mejla till: balansorebro@gmail.com