Balans samarbetar med

NSPH  Nationell samverkan för psykisk hälsa

är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer till vilket vi är associerad medlem.

Studieförbundet Vuxenskolan

liggande_svart