Om oss

Vårt mål med den här sidan är att öppna dörrar. Vi vill visa att vägen till förändring inte behöver vara så lång och så himla plågsam. Är du missnöjd med någonting på din kropp eller i ditt utseende så är det dags att ta tag i den saken och låta förändringens vindar blåsa omkring dig. Belöningen för detta är stor. Många mår bättre av att förändra sig själva. Vi mår sällan bra av slentrian och det är farligt att fastna i gamla hjulspår för länge. Människan är byggd för utmaningar, det är vår fasta åsikt.

Idag mår många sämre än tidigare. Samhället ställer högre krav och den enskilde individen lägger dagligen upp ribban för prestation på en ny toppnivå. Det är ohållbart i längden. Vi menar inte att man inte ska ställa krav: vi menar att det måste vara rimliga sådana. Alla kan inte prestera på topp jämt, och i varje led av livet. Här ska vi skriva mycket om stress och hur man reducerar den i sitt liv. Stress är idag ett av de största hoten mot hela vår folkhälsa.

Samtidigt ska vi också skriva mycket om olika skönhetsingrepp. Vi anser att detta ämne aldrig avhandlas – trots att det är så vanligt förekommande. Att man tar hjälp för att må bättre, vi ser absolut inga problem där. Därför kommer vi att gå igenom olika ingrepp, visa upp för- och nackdelar och visa upp vad man ska tänka på i samband med att man bestämmer sig.

En sida om allt som rör skönhet, välmående och hälsa. Låter det bra? Då kör vi!