Omsorg när den är som bäst

Vill du bo kvar hemma fastän du blivit lite till åren kommen? Är du trött på att det är ny personal som kommer varje dag? Längtar du efter en större kontinuitet i din vardag? Behöver du hjälp?

Det finns olika anledningar till att någon behöver hjälp i hemmet. Antingen kan du ha blivit gammal och lite skröplig, du kanske är ung och har en skada som nedsätter din förmåga att klara dig själv, eller så är du tillfälligt i behov av hjälp av någon annan anledning. Då är det kommunen du skall vända dig till, då den anordnar hemtjänst. Den kan du få på olika sätt så att det passar dig i vardagen. För de som bor i Sundbyberg eller i närliggande områden kan det vara en fördel att ta kontakt med hemtjänst i Sundbyberg.

Varierande uppgifter

Du som behöver hjälp i hemmet för att kunna bo kvar där kan självklart få både medicinsk hjälp och andra enklare insatser. Det kan röra sig om att få hjälp att handla, se till att du får lagade måltider under dagen, kanske behöver du också hjälp med att bädda sängen eller någon som tar hand om din personliga hygien. Andra uppgifter som faktiskt inte sker i hemmet men utgår därifrån är något som kallas ledsagning. Det innebär att någon följer med dig till exempelvis ett läkarbesök. Om du skulle ha svårt nedsatt syn eller en hjärnskada är det mycket vanligt att hemtjänst eller ledsagare blir din hjälp i vardagen.